Een beetje van Maggi en een beetje van mezelf

zondag 22 juli 2018

Een beetje van Maggi en een beetje van mezelf

Deze reclameslogan is van toepassing op het werk dat ik nu onder handen heb.  Al  is het vooral veel van Maggi en maar een klein beetje van mezelf.

Ik ‘repareer’ een muurschildering die in de loop van de tijd flink geleden heeft onder het vocht in de muren. Hij is helaas gaan bladderen en bij een verbouwing heeft de aannemer een stukje van de rechterkant van de schildering weggesmeerd. De muurschildering is jaren geleden gemaakt door de Westlandse kunstenaar Nic Kortekaas, in opdracht van Lena en Tinus van de Berg.

Kortekaas heeft  een schilderij van de 17de eeuwse Nederlandse schilder Hobbema als uitgangspunt genomen voor de muurschildering. Toen was het ook al veel Maggi en weinig Kortekaas. Was het een doodgewone reproductie of noemen we dit plagiaat? Meindert Hobbema kan niet meer spreken, hij is in het jaar 1709 overleden. Het oorspronkelijke schilderij van Hobbema is goed te herkennen in de schildering, maar Nic Kortekaas heeft er ontegenzeglijk zijn eigen invulling aan gegeven. Zo vloeit er bijvoorbeeld water door de sloot terwijl Hobbema een droge sloot afgebeeld heeft in zijn schilderij. Kortekaas beeldt maar drie personen uit en Hobbema wel vijf. En zo zijn er meer verschillen te ontdekken als je de plaatjes naast elkaar legt.

Mezelf toevoegen aan de Maggi, betekent dat ik de witte plekken die ontstaan zijn door het bladderen, wegwerk, zodat de schildering weer in zijn volle glorie tevoorschijn komt.

De weggesmeerde rechterkant mag ik zelf invullen en ik ga te rade bij Meindert Hobbema en ‘steel’ van hem de schoorsteen op het dak en de schuin groeiende boom voor het huis.

Plagiaat of niet, de schildering is aangetast en de oorspronkelijke schilders zijn niet meer van en op deze aarde, dus er rest nog maar één mogelijkheid. Dat is dat een levende er voor zorgt dat het weer goed komt.

Gelukkig is de schildering niet gesigneerd. Dat maakt het dan weer een stuk gemakkelijker.